Hướng dẫn phần mềm bệnh viện

  • bởi

Tải phần mềm Checkxml

Bộ link tải dùng thử phần mềm

Download

Sau khi tải về giải nén

Diễn giải các thư mục nằm trong file download

Thư mục phần mềm checkxml là nơi truy xuất dữ liệu nên được định nghĩa theo nguyên tắc chung như sau:

1. File chạy phần mềm và công cụ hỗ trợ CheckXML

– CheckXml x86.exe  (dùng cho hệ điều hành Win 32 bit)

– CheckXml x64.exe (dùng cho hệ điều hành Win 64 bit)

– Data.mdb -> lưu trữ danh mục, cấu hình

– Log.mdb -> lưu trữ dữ liệu kiểm tra, gởi cổng

– XmlViewer.exe -> tool hỗ trợ xem nội dung file xml

– Sendxml.exe -> tool gởi hồ sơ lên cổng giám định

– QLHS.exe -> Thống kê lỗi đã check được từ tool CheckXML (version beta)

2. Các thư mục quản lý HỒ SƠ XML tại cơ sở y tế

– Thư mục “ho so duoi 4 gio” -> nơi người dùng chứa file xml có thời gian nằm viện dưới 4 giờ cần chuyển sang ngoại trú

– Thư mục “Xml chua ket hop” -> nơi người dùng chứa file xml đơn lẽ chưa kết hợp, tool sẽ kết hợp nó lại và chuyển sang thư mục HS đầu vào

 

– Thư mục “DanhMuc” -> nơi chứa file excel danh mục xuất từ cổng

– Khai báo thư mục HS ĐẦU VÀO (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml để tool check. File xml tổng hợp chuẩn theo quyết định 4210 đã mã hóa base 64

– Khai báo thư mục HS ĐẦU RA (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi check không có lỗi và củng là nơi sendxml sẽ lấy file gởi lên cổng. Lưu ý trong phần cài đặt QUẢN LÝ LỖI nếu Lỗi đó được check SendXml thì khi check hồ sơ phát hiện lỗi nhưng vẫn được lưu ở thư mục Hồ sơ đúng và được gửi lên cổng.

– Khai báo thư mục HS LỖI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi check và có lỗi.

– Khai báo thư mục HS ĐÃ GỞI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi gởi cổng thành công.

– Khai báo thư mục HS GỞI LỖI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi gởi cổng thất bại.

– Khai báo thư mục HS GỞI LẠI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml cần kiểm tra lại.(các hồ sơ có thay đổi thông tin XML1 sẽ không được nhận dạng hồ sơ cần gửi lại, lỗi này sẽ được fix trong phiên bản 2.0.0.4)

Sau khi mở phần mềm, nút cài đặt là nơi đăng nhập tài khoản cổng, tài khoản demo hoặc tài khoản pro

Giao diện cài đặt

  • Phần cài đặt đã được mặc định sẵn để dùng nên không cần thay đổi
  • Lưu ý phần cài đặt các thư mục theo đúng yêu cầu riêng của cơ sở là được. Ví dụ thư mục đầu vào truy xuất từ đầu, file đã check lỗi sẽ trả về thư mục nào “HS đúng”,…

Sơ đồ đường đi Hồ Sơ thông qua phần mềm Check XML

Sau khi cài đặt, và sắp xếp các thư mục hồ sơ đúng vị trí. Thì có thể bấm nút “Start” để bắt đầu chạy phần mềm CheckXML

Xem thêm chi tiết hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *