Phần mềm bệnh viện

Phần mềm quản lý chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện (CheckXML)

Những khó khăn quản lý chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện (phần mềm bhyt)

Theo qui định 4210 của Bộ Y tế vào năm 2017 thì việc gửi dữ liệu lên cổng của Bộ Y Tế phải theo đúng quy chuẩn và quy cách của Bộ đưa ra. Cụ thể như: 

– Qui định về cấu trúc file xml gửi
– Các chỉ tiêu tổng hợp về khám chữa bệnh (thuốc thanh toán bhyt, dịch vụ kỹ thuật, vật tư thanh toán bhyt, các chỉ số kết quả cận lâm sàng)
– Các danh mục quản lý theo nhóm chi phí phải đúng và đầy đủ
– Và quan trọng hơn hết tất cả dữ liệu đều phải trùng khớp với cấu trúc dữ liệu mà Bộ Y Tế qui định, khi có sai lệch thì bhyt sẽ từ chối thanh toán khoản đó

Những khó khăn trên ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh có thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Mặt khác, còn gây khó khăn cho cán bộ phụ trách nếu thiếu kinh nghiệm sẽ không thể quản lý nếu số lượng hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhiều.

Phần mềm CheckXML là gì? 

Xuất phát từ những khó khăn trên, và mong muốn gửi hồ sơ điện tử BHYT theo đúng qui định của Bộ Y Tế, phần mềm giám định bhyt checkxml ra đời nhằm giúp cơ sở khám chữa bệnh khắc phục được những khó khăn trên bằng các tính năng như:

Chuẩn xác chi phí thanh toán bảo hiểm y tế

► Hạn chế rủi ro

► Cập nhật kịp thời thông tin về thanh toán BHYT

► Giảm chi phí nhân sự quản lý hồ sơ BHYT

► Đảm bảo thanh toán BHYT đúng quy định và đảm bảo quyền lợi người bệnh

Tăng năng suất cho nhân sự quản lý hồ sơ BHYT

► Kiểm soát liên tục 24/24 với 300 quy luật cơ bản và nhiều quy luật được người dùng xây dựng để để kiểm soát chặt chẽ hồ sơ BHYT

► Có gợi ý tham khảo để để truyền tải thông điệp đến Nhân viên y tế kịp thời

Quản lý chặt chẽ dữ liệu Khách BHYT

► Báo lỗi, tự động kiểm tra lại khi có sự cố về mạng

► Sao lưu hồ sơ vào các thư mục riêng

► Thống kê lỗi theo từng khoa, dễ dàng quản lý và đưa ra hướng khắc phục nguyên nhân gốc.

► Kịp thời báo cáo các lỗi về thẻ BHYT

Qui trình đăng ký

Tiếp nhận thông tin

hướng dẫn dùng thử

Ký hợp đồng

Cấp tài khoản và liên kết tài khoản với cổng bhyt